Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Lobby foar NK Fierljeppen yn Bûtenpost (aangenomen)

ID
473
Agendapunt
Raadsvergadering 2023 (12. Verzoek bijdrage renovatie fierljepaccommodatie)
donderdag 12 oktober 19:30 tot 23:00
Raadzaal
Programma
Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie
Onderwerp
Lobby foar NK Fierljeppen yn Bûtenpost (aangenomen)
Portefeuillehouder
  • H. Bruining
Status
Aangenomen
Fractie(s)
  • FNP
  • GBA
  • Raadslid De Vries
Raadsleden
  • dhr. W.B. Veenstra (FNP)
Toelichting
Fersiket it kolleezje: Om mei, en yn oerlis mei, de Ljeppersklub fan Bûtenpost in lobby op te setten nei it Ljeppersbûn ta om it Nederlânsk kampioenskip (NK) sa gau as mooglik nei Bûtenpost te heljen. Taljochting: • Wy ha yn ús gemeente in top Ljeppersklup yn Bûtenpost en wy wolle dizze Fryske sport hoe dan ek yn ús gemeente behâlde. • De akkommodaasje yn Bûtenpost sil aanst ek geskikt wêze foar in eventueel NK.
Einddatum
Afgedaan
Niet afgedaan
Stand van zaken
280524: De locaties voor het NK Fierljeppen 2024, 2025 en 2026 zijn al vastgelegd door de Nederlandse Fierljepbond. De Ljeppersclub van Bûtenpost zit inmiddels aan tafel bij de Nederlandse Fierljepbond om het NK Fierljeppen in 2027 in Buitenpost plaats te laten vinden. Het college zal deze gesprekken waar nodig ondersteunen. Het NK Fierljeppen komt dus op z’n vroegst in 2027 naar Buitenpost. Het is nog niet bekend wanneer het definitieve besluit zal worden genomen. De raad zal op 20 juni 2024 worden voorgesteld de motie als afgehandeld te beschouwen.
Datum afdoening
Bijlage(s)
Stemming
Voor: CDA, CU, FNP, FVD, GBA, GroenLinks, PvdA en raadslid De Vries (18) Tegen: PVV (1) De motie is aangenomen