Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

juni 2024

6
Fractievergaderingen (Fractiekamers gemeentehuis)
donderdag 6 juni 2024
19:30 - 22:30

Bij alle fracties is het mogelijk om een fractievergadering te bezoeken om bepaalde zaken te bespreken en/of vragen te stellen. Wel graag vooraf contact opnemen met de fracties, zie voor de contactgegevens bij 'Wie is wie', 'Fracties'.


Vandaag bespreken de fracties de stukken die de raad behandelt in de raadsvergadering van 20 juni.

13
Controlecommissie (Grutte Keamer)
donderdag 13 juni 2024
18:00 - 19:00

De controlecommissie adviseert de raad over de uitoefening van zijn controlerende taken. De commissie treedt op als vertegenwoordiger van de raad en draagt zorg voor het mogelijk maken van een open communicatie tussen de onafhankelijk accountant, de raad, het college van burgemeester en wethouders en het management.

Informatiecarrousel (Raadzaal)
donderdag 13 juni 2024
19:30 - 20:30

De raadsleden stellen zelf de agenda van de informatiecarrousel samen, maar ook het college kan onderwerpen waarover men informatie wil geven op de agenda plaatsen. Aan de hand van de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering en de Lijst Ingekomen Stukken wordt geïnventariseerd over welke onderwerpen nog nadere informatie gewenst is en dus geagendeerd moeten worden. De onderwerpen van de raadsagenda waar geen vragen over zijn, worden wel geagendeerd voor de informatiecarrousel, onder het kopje ‘Overige stukken’. Op deze manier kan er burgerinspraak plaatsvinden. In deze informatiecarrousel komen de onderwerpen van de raadsvergadering van 20 juni aan de orde.


Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de informatiecarrousel staan. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

20
Presidium (Dobbe)
donderdag 20 juni 2024
16:00 - 17:30

Het presidium van de raad wordt gevormd door de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Voorzitter is de burgemeester in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad.
Het presidium wordt ook wel gezien als het ‘dagelijks bestuur’ van de raad.
De vergaderingen van het presidium zijn openbaar en ook de verslagen worden gepubliceerd. De agenda van het presidium bestaat uit een openbaar deel en een besloten deel.

Gast van de raad
donderdag 20 juni 2024
18:00 - 00:00

De raad wil graag in contact komen met inwoners en daarom nodigen raadsleden Sandra van der Ploeg en Otto Veenstra je uit om hun gast te zijn.


Gast van de raad zijn betekent dat je rond 18.00 uur op het gemeentehuis wordt ontvangen. Samen met raadsvoorzitter Oebele Brouwer, een wethouder en de griffier, krijg je een heerlijke broodmaaltijd aangeboden.
Tijdens de maaltijd is er uitleg over hoe de raad werkt en welke belangrijke taak dit hoogste bestuursorgaan heeft. De ontmoeting is ook bedoeld om te luisteren naar wat er bij inwoners en organisaties speelt. Geen lange discussies, maar gelegenheid om naar elkaar te luisteren.
Om 19.30 uur begint de raadsvergadering waarbij jij de speciale gast bent. Dat is leuk toch?


Wil je ook eens een raadsvergadering van dichtbij meemaken? Neem dan contact op met de raadsgriffie via raadsgriffie@achtkarspelen.nl of telefonisch op (0511) 54 82 54 / 54 86 98.

Inloopspreekuur 'Moetsje en diele' (Foyer van het gemeentehuis)
donderdag 20 juni 2024
19:15 - 19:30

Iets delen met een raadslid?
Het liefst tijdens een korte en persoonlijke ontmoeting?
Dat kan tijdens het inloopspreekuur 'Moetsje en diele'. Een kwartier voorafgaand aan de raadsvergadering zijn er raadsleden aanwezig in de foyer van het gemeentehuis. Inwoners krijgen volop gelegenheid om raadsleden te treffen en hun vraag of mening te delen.


De ontmoeting is bedoeld om te luisteren naar wat er bij inwoners en organisaties speelt. Geen lange discussies, maar een korte ontmoeting die het begin kan zijn van iets groters. Misschien heeft u een idee of wilt u vertellen over wat er speelt in uw directe omgeving.


Iedereen is welkom om te ‘moetsjen en dielen’, aanmelden is niet nodig.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de griffie via raadsgriffie@achtkarspelen.nl of telefonisch via (0511) 54 86 98.

Raadsvergadering (Raadzaal)
donderdag 20 juni 2024
19:30 - 23:00

Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van de onderwerpen die de raad alleen besluitvormend behandelt. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

27
Raadsvergadering
Geannuleerd
donderdag 27 juni 2024
15:00 - 18:00

Deze extra raadsvergadering over een onderzoek naar een opvanglocatie voor asielzoekers gaat niet door.

Controlecommissie
Bespreking accountantsverslag met accountant
donderdag 27 juni 2024
16:00 - 17:30

De controlecommissie adviseert de raad over de uitoefening van zijn controlerende taken. De commissie treedt op als vertegenwoordiger van de raad en draagt zorg voor het mogelijk maken van een open communicatie tussen de onafhankelijk accountant, de raad, het college van burgemeester en wethouders en het management.
De commissie vergadert in beslotenheid met de accountant.

Fractievergaderingen (Fractiekamers gemeentehuis)
donderdag 27 juni 2024
19:30 - 22:30

Bij alle fracties is het mogelijk om een fractievergadering te bezoeken om bepaalde zaken te bespreken en/of vragen te stellen. Wel graag vooraf contact opnemen met de fracties, zie voor de contactgegevens bij 'Wie is wie', 'Fracties'.


Vandaag bespreken de fracties de stukken die de raad behandelt in de raadsvergadering van 11 juli.